Kurna Chata - Wrocław. wspier.am

Kurna Chata Wrocław

677

Kurna Chata - o lokalu:

Specjalnie dla Was, przy zachowaniu najwyższej higieny i standardów oraz wszelkich środków ostrożności - lepimy PIEROGI, kluski i kopytka, zawijamy krokiety, trzemy ziemniaki na placki i gotujemy zupki i sosy:) Postanowiliśmy zawalczyć o Kurną Chatę i mamy nadzieję, że razem damy radę  <3 Kto się stęsknił łapka w górę !

 

Zamówienia prosimy składać przez wiadomość na Facebook ;)

W ofercie PIEROGI

cena 1.6 zł / szt.
Ruskie
Mięsne
Z kapustą i grzybami
Wiejskie ( ziemniaki z cebulką i z boczkiem)
Domowe kaszanką,cebulką, czosnkiem i pieprzem (pikantne)

i NOWOŚĆ 1.75 zł / szt
gryczane ze szpinakiem i fetą "gluten FREE"

1.4 zł/ szt.
Kluchy mięsne (pyzy)

20 zł/ kg
Kluski śląskie
Kopytka

22 zł/kg
Kołduny z mięsem i kolendrą
Kołduny z grzybami

oraz KROKIETY
z mięsem 3,5 zł/ szt.
z kapustą i grzybami 4 zł/ szt.

Ponadto Wasze ukochane zupy - w rodzinnej wersji sprzedawane na litry  :)

Cena za 1 litr (tj. 4 porcje)
Rosół z kury 10 zł
Ogórkowa 12 zł
Barszcz 11 zł
Pomidorowa 16 zł
Flaki 22 zł
Żurek z jajkiem i biała kiełbasa 20 zł
Grochowa wojskowa na wędzące 15 zł
Serowa 25 zł
Grzybowa 25 zł

Sosy do kluseczek cena za 0,5 l
Sos pieczarkowy 14 zł
Sos grzybowy z grzybów leśnych 20 zł

A OD PONIEDZIAŁKU DODATKOWO  :)
...cena za 1 litr
gulasz węgierski 20 zł

oraz gotowe i doprawione ciasto na placki ziemniaczane do samodzielnego usmażenia w domku  :)

1 litr ciasta na placki 10 zł

Jeżeli masz ochotę na coś innego niż w ofercie NAPISZ! Spróbujemy sprostać Twoim oczekiwaniom  :)

DO ZUP I SOSÓW DOLICZAMY 1,5 ZŁ ZA SŁOIK.
ALE....
ZACHĘCAMY DO TEGO ABY PRZYNOSIĆ WŁASNE POJEMNIKI ALBO SŁOKI NA WYMIANĘ:) BĘDZIE TANIEJ I BARDZIEJ EKOLOGICZNIE  <3

Zamówienia prosimy składać codziennie od poniedziałku do soboty do godziny 16 przez wiadomość na FB (w wiadomości prywatnej). Odbiór zamówień następnego dnia (za wyjątkiem niedzieli wtedy regenerujemy siły  :) ) do 14.00 osobiście w Kurnej Chacie - zachęcamy do odbierania zamówień we własnych słoikach lub termosach  :) oraz możliwy dowóz na terenie Wrocławia między godziną 14.00 a 21.00 lub do uzgodnienia z kierowcą. Minimum logistyczne zamówienia na dowóz to 50 zł. Dowóz w zależności od lokalizacji 5-10 zł.

Życzymy Wam dużo zdrówka i spokoju. A dobry humor wróci jak wjadą dobre pierogi:) Bo jak to mawiała moja babcia DOBRE PIEROGI NA WSZELKIE TRWOGI  <3

Dear Gusts especially for you, while maintaining the principles of hygiene and documents and general means of service - we are starting to make dumplings, potato dumplings and polish gnocchi, wrap croquettes and cook soups  :) We decided to fight for Kurna Chata and we hope that together we will manage  <3 Who missed the thumb up!

PIEROGI offer

price: 1.6 PLN / item
Russian (cottage cheese, potatoes and onion)
With meat
With cabbage and mushrooms
Countryside (potatoes with onion and bacon)
Homemade black pudding, onion, garlic and pepper (spicy)

and NEW price 1.75 PLN / item
dumplings made with buckwheat flour stuffed with spinach and feta "gluten FREE"

price 1.4 PLN / item
Meat potato dumplings (PYZY)

20 PLN / kg
Silesian noodles (traditional potatoes dumplings with hole inside)
polish potato gnocchi

22 PLN / kg
Small dumplings with meat and coriander
Small dumplings with mushrooms

and CROQUETTES
with meat 3.5 PLN / item.
with cabbage and mushrooms 4 PLN / item.

In addition, your beloved soups - sold in liters in the family version  :)

Price for 1 liter (i.e. 4 portions)
Chicken broth 10 PLN
Cucumber/pickle soup 12 PLN
Borscht /beatroot soup 11 PLN
Tomato soup 16 PLN
Polish meat stew FLACZKI 22 PLN
Sour rye soup with egg and white sausage PLN 20
Military pea soup with smoked meat 15 PLN
Cheese soup 25 PLN
Mushroom soup 25 PLN

Sauces price for 0.5 l
Champignon sauce 14 PLN
Mushroom sauce from forest mushrooms 20 PLN

AND FROM MONDAY, ADDITIONALLY  :)
... price for 1 liter
Hungarian goulash 20 PLN

and ready and seasoned dough for potato pancakes for self-frying at home  :)

1 liter of pastry for pies PLN 10

We add 1.5 PLN for a jar for soups and sauces.
BUT....
WE ENCOURAGE YOU TO BRING YOUR OWN CONTAINERS OR JARS FOR REPLACEMENT  :) IT WILL BE CHEAPER AND MORE ECOLOGICAL  <3

If you fancy something other than the offer WRITE! We will try to meet your expectations  :)

Orders should be placed every day from Monday to Saturday until 4pm by FB in a private message. Collection of orders the next day (except for Sunday, we regenerate our strength  :)) until 14.00 in person in Kurna Chata - we encourage you to pick up your orders in your own jars or thermoses and possible delivery in Wroclaw between 14.00 and 21.00 or to be agreed with the driver. The logistic minimum for delivery is 50 PLN. Delivery depending on location 5-10 PLN.

We wish you a lot of health and peace. And good humor will come back when good dumplings come in  :) Because, as my grandmother used to say, GOOD DUMPLINGS FOR ANY FEARS 

Strona www:

https://www.facebook.com/KurnaChataWroclaw/

Galeria zdjęć (3)

Lokalizacja

  • Oferuję dowóz na miejsce